UAB „Karakara“ atsakingai saugo Jūsų privatumą. Ši privatumo politika aprašo, kokią asmeninę informaciją mes renkame ir kaip mes ją naudojame.

Mūsų pagrindinis tikslas renkant Jūsų asmeninę informaciją yra suteikti Jums sklandžią, efektyvią ir asmeninius poreikius tenkinančią patirtį, kol Jūs naudojatės mūsų elektronine parduotuve. Tai leidžia mums teikti informaciją ir atlikti funkcijas, kurios labiausiai atitinka Jūsų poreikius ir padeda pritaikyti mūsų paslaugas taip, kad jos būtų lengviau ir greičiau suprantamos.

 1. VARTOJAMOS SĄVOKOS

Pardavėjas – UAB „Karakara“, juridinio asmens kodas 305568650. PVM mokėtojo kodas LT100013462615, registracijos adresas Ežerėlių 15-2, LT-10103, Vilnius, Lietuva.

www.karakara.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu https://www.karakara.lt.

Naudotojas (pirkėjas) – bet kuris fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris naudojasi elektronine parduotuve, užsako ir ar perka prekes.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Asmens duomenų valdytojas – UAB „Karakara“

Paskyra – Pirkėjo registracijos https://www.karakara.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymą istoriją saugojanti sąskaita (account).

Paslaugos – visos https://www.karakara.lt.  Pirkėjui teikiamos paslaugos.

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Administratorius – už https://www.karakara.lt rinkodarą atsakingas asmuo.

IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Taisyklės – patvirtintos galiojančios “Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje https://www.karakara.lt Taisyklės”.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis ją nuomonės dėl siūlomų Prekių ar paslaugų.

Kitos šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

 • BENDROS NUOSTATOS

Ši privatumo politika yra skirta užtikrinti, kad Pardavėjas laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

https://www.karakara.lt Privatumo politika numato pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo Taisyklės naudojantis https://www.karakara.lt siūlomomis Paslaugomis. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti https://www.karakara.lt Pirkėjo Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma https://www.karakara.lt Paskyroms.

https://www.karakara.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar ją naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas apie save informaciją Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

Naudotojas (pirkėjas) gali atlikti pirkimo https://www.karakara.lt veiksmus prisiregistravęs prie https://www.karakara.lt, taip pat neatlikęs registracijos.

 • ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS, TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI IR TIKSLAI

Informaciją, kuri yra renkama apie Naudotojus (pirkėjus), priklauso nuo Jums teikiamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate https://www.karakara.lt pradedant naudotis paslaugomis ar registruojantis https://www.karakara.lt paskyroje. Jūsų asmens duomenys yra gaunami šiais būdais:

 • pateikiate Jūs (užpildydami ir pateikdami užklausos formą interneto svetainėje, skambindami kontaktų centro telefono numeriu, lankydamiesi klientų aptarnavimo skyriuose);
 • generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis interneto svetainėje ir / ar socialinėje paskyroje, naudojantis programėlėmis);
 • gaunami iš trečiųjų asmenų ir / ar viešai prieinamų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.

Pirkėjas gali atlikti pirkimo https://www.karakara.lt veiksmus prisiregistravęs prie https://www.karakara.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą, tikslumą ir teisingumą.

Asmenys, norintys registruotis https://www.karakara.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

 • koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotą ir/ar papildytą duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
 • kreiptis į https://www.karakara.lt elektroninio pašto adresu info@karakara.lt į atsakingą asmenį dėl Paskyros panaikinimo.

Kokius asmens duomenis tvarkome ir kokiais tikslais:

 1. Jūsų vardas, pavardė, mokėtojo adresas, užsakymo informacija (data, užsakytos prekės, bar / pin kodas ir kt.), pristatymo adresas ir kontaktiniai duomenys Tai būtina, kad galėtume susisiekti su Jumis, padėti Jums užbaigti apsipirkimą, suteikti konsultaciją pristatyti prekes. Kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Būtina siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus. Terminas kiek saugome: Konkretus užsakymas ir su juo susiję duomenys bei dokumentai saugomi 10 metų po užsakymo įvykdymo. Jūsų duomenys, kuriuos vėlesnių užsakymų tikslu išsaugote asmeninėje savo https://www.karakara.lt paskyroje (pvz. vardas, pavardė, telefono numeris, pristatymo adresai, mokėjimo kortelės duomenys), saugomi tol, kol galioja Jūsų paskyra arba kol pats juos iš paskyros pašalinate.
 2. Jūsų mokėjimo informacija. Kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. (Priimdami ir grąžindami pinigus) Saugome duomenis ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo operacijos atlikimo dienos. Sukčiavimo prevencijos ir nustatymas, užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus Saugome ne ilgiau nei 2 (dvejus)  metus nuo dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).
 3.  Jūsų bendravimo su mumis istorija. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums bei turėti įrodymus iškilus ginčui dėl paslaugų kokybės ir (arba) Jūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Taip pat siekiant suteikti Jums aukščiausio lygio aptarnavimą.Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo komunikacijos pabaigos.
 4. Pirkimo ir veiksmų istorija. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją). Teikdami personalizuotus tiesioginius pasiūlymus ir apklausas paslaugų kokybei įvertinti, tokiu būdu siekiame patenkinti Jūsų poreikius, atspindėti jūsų interesus ir u-tikrinti aukščiausią aptarnavimo lygį.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).
 5. Informacija apie Jūsų įrenginį. Siekdami patobulinti savo internetinę svetainę, taip pat, kad galėtume Jums nustatyti numatytąsias parinktis, tokiu būdu siekiame užtikrinti kuo malonesnę pirkimo patirtį.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė). Siekdami apsaugoti savo interneto svetainę, būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimo atvejus.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė) Kokiu teisiniu pagrindu: Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėto intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.

Pardavėjas renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis remiantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • kai tvarkyti asmens duomenis Pardavėją įpareigoja galiojantys teisės aktai;
 • siekiant sudaryti ir / ar vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
 • Jūsų sutikimu;
 • dėl Pardavėjo teisėtų interesų, kai Jūsų privatūs interesai nėra svarbesni.

Pardavėjas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Paslaugų teikimo, kliento mokumo įvertinimo ir kredito rizikos valdymo, pažeistų Pardavėjo teisių gynimo
 • Tinkamam paslaugų teikimui, paslaugų kokybės užtikrinimui.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais*.

*Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenis mes tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu. Tokių duomenų rinkimas ir jų analizė leidžia mums vertinti tiesioginės rinkodaros kampanijų aktualumą bei veiksmingumą, kad pranešimai Jums būtų įdomūs ir aktualūs, o mūsų vykdoma tiesioginė rinkodara – efektyvi. Karakara.lt interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje mes galime naudotis  „Google Analytics“ ir kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Paprastai reklamos tiekėjai, kaip savarankiški asmens duomenų valdytojai, slapukų ir panašių technologijų pagalba renka Jūsų naršymo Karakara.lt interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje duomenis, kad galėtų pateikti Jums aktualią interneto reklamą Karakara.lt, kitose interneto svetainėse ir/ar kituose internetinės reklamos kanaluose (socialiniuose tinkluose, mobiliosiose programėlėse, interneto paieškos sistemose ir pan.). Jūsų naršymo duomenys Karakara.lt interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje reklamos tikslais yra renkami ir tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kurį galite pateikti arba atšaukti sutikdami su tiksliniais (komerciniais) slapukais arba juos atmesdami.

Pardavėjas gali perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Pardavėjo, kaip duomenų valdytojo, vardu (pvz. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, reklamos agentūros, transporto paslaugų teikėjai ir pan.);
 • kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba kai tai yra būtina siekiant apsaugoti Pardavėjo teisėtus interesus (pvz. teismai, valdžios ir teisėsaugos institucijos ir pan.).
 • ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

Naudotojas (pirkėjas) suteikia teisę https://www.karakara.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose https://www.karakara.lt dokumentuose.

Duomenų saugojimo terminas:

Visais atvejais Jūsų asmens duomenis saugome Privatumo politikoje numatytą terminą. Ilgesnis, nei nustatyta Privatumo politikoje, asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

– esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

– Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

– jeigu duomenys būtini https://www.karakara.lt interneto svetainės ir/ar mobiliosios aplikacijos saugumui užtikrinti, pvz. pastebėjus įtartinus lankytojo ar Kliento veiksmus ir pan.;

– esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys https://www.karakara.lt  būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo, bei Asmens duomenų apsaugos lygio atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.

Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie https://www.karakara.lt  Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

 • ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Naudotojas(pirkėjas), kurio asmens duomenis tvarko UAB „Karakara“ ar Pardavėjas, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.
 • pateikti skundą priežiūros institucijai. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Visos nurodytos asmens duomenų subjektų teisės bus įgyvendintos prieš tai nustačius ir patikrinus asmens, kuris kreipiasi, tapatybę. Tai galite padaryti bet kuriame https://www.karakara.lt klientų aptarnavimo padalinyje arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis https://www.karakara.lt ar Pardavėjo teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

Pardavėjas gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų asmens duomenų subjektų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei iškiltų klausimų dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis Jums patogiu būdu.

Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų:

1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Ežerėlių 15-2, LT-10103, Vilnius, Lietuva

2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@karakara.lt  iš savo elektroninio pašto adreso.

Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

 • SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Pirkėjui lankantis https://www.karakara.lt , yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje, kurie padeda https://www.karakara.lt  atpažinti Jus kaip ankstesnį https://www.karakara.lt  interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų https://www.karakara.lt interneto svetainės ir elektroninės prekyvietės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti https://www.karakara.lt , padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Pardavėjo naudojami Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų.

Slapuko pavadinimasSlapuko aprašymasSlapuko galiojimos terminasTipas
PHPSESSIDŠis slapukas yra sukurtas PHP programoms. Slapukas išsaugo ir identifikuoja unikalų vartotojo seanso ID, kad būtų galima valdyti vartotojo sesijas svetainėje. Slapukas yra seanso slapukas ir bus ištrintas uždarius visus naršyklės langus.Naršymo metuBūtinas
cookieyes-consentCookieYes nustato šį slapuką, kad prisimintų naudotojų sutikimo nuostatas, kad jų nuostatos būtų gerbiamos vėlesniuose apsilankymuose šioje svetainėje. Jis nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos apie svetainės lankytojus.1 metaiBūtinas
_gcl_au„Google“ žymų tvarkyklė nustato slapuką, kad išbandytų jų paslaugas naudojančių svetainių reklamos efektyvumą.3 mėnesiaiAnalitinis
soundestIDŠį slapuką nustato teikėjas Omnisend. Šis slapukas naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas svetainėje yra naujas, ar lankytojas lankėsi anksčiau.Naršymo metuAnalitinis
omnisendSessionIDŠį slapuką nustato teikėjas Omnisend. Šis slapukas naudojamas unikaliam seanso ID nustatyti. Slapukas statistiniais tikslais renka informaciją apie lankytojų elgesį svetainėje.1 valandaAnalitinis
__cf_bm„Cloudflare“ nustatė slapuką, kad palaikytų „Cloudflare Bot Management“.1 valandaFunkcinis
_ga_*„Google Analytics“ nustato šį slapuką, kad saugotų ir skaičiuotų puslapio peržiūras.1 metaiAnalitinis
_ga„Google Analytics“ nustato šį slapuką, kad skaičiuotų lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis bei stebėtų svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoje. Slapukas išsaugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams atpažinti.1 metaiAnalitinis
_fbp„Facebook“ nustato šį slapuką, kad po apsilankymo svetainėje būtų rodoma reklama „Facebook“ arba skaitmeninėje platformoje, kurią teikia „Facebook“ reklama.  3 mėnesiaiAnalitinis
page-views Naršymo metuKitas
 • INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje svetainėje ir turinyje (įskaitant nuotraukas), pateiktos Naudotojui, lieka https://www.karakara.lt ar Pardavėjo nuosavybe ir yra apsaugota autorinių teisių įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje. Visos šios teisės yra apsaugotos https://www.karakara.lt  ir licencijų.

Naudotojas gali kaupti, spausdinti ar pateikti turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Naudotojas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti turinio ar pateiktos medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems tikslams.

 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 dienos. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje.